Services

My Services See all

News

Government


יושר'דיגע איבערזיכט פארלאנג בױגן
Office of Administrative Hearings
P.O. BOX 1930
Albany, NY 12201-1930
פאקס:(518) 473-6735
 
הערה: פאר זיכערהײט סיבות האט איר 15 מינוט אױסצופילן דעם בױגן, אנישט װעט מען נישט באקומען אײער פארלאנג און איר װעט דארפן אנפאנגען נאכאמאל.
 
  װײזט אן געפאדערטע אינפארמאציע. ריכטיגע און פֿולשטענדיגע אינפארמאציע װעט אונז ערלױבן שנעל צו פראצעסירן אײער פארלאנג.
 
קעיס אינפארמאציע
(אױב א יושר'דיגע איבערזיכט איז פֿאר אײנעם װעמענס נאמען איז נישט דער קעיס נאמען, באשרײבט פאר װעם עס איז אין די קאמענטארן אונטן.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(אױב יא, ביטע ערקלערט דעם קליענט'ס סיבה פארװאס ער/זי קען נישט פארלאזן די הױז אין די קאמענטארן אונטן, און שיקט מעדיצינישע דאקומענטן דורך די פאסט צו דעם אדרעס אױבן. רוקט נישט אפ צו ארײנגעבן דעם יושר'דיגע איבערזיכט פארלאנג בױגן כדי צו קריגן מעדיצינישע דאקומענטן.)
 
באגרעניצונגען
באצײכנט די טעג אדער צײטן װען איר אדער אײער פארשטײער קענען נישט אנטײל נעמען אין א הירינג און ערקלערט אין די קאמענטארן אונטן. מיר װעלן נישט באגרעניצן די באשטימען פון די הירינג סײדן איר שטעלט צו אן ערקלערונג.
 
 
פארשטײער/פארלאנגער אינפארמאציע
(אױב עס איז פארהאן א פארשטײער אדער איר זענט נישט דער מענטש װעמענס נאמען שטײט אױבן.)
 
 
 
 
 
 
 
עקסטענשאן (נישט מער װי 5 צײכנס) :
 
 
לײגט ארײן קאמענטארן צו קלארשטעלן אינפארמאציע אױף די בלאט, אריינרעכענענדיג די סיבה פארן נישט קענען פארלאזן די הױז, אנדערע פאסט אדרעסן, טעלעפאן נומערן און עקסטענשאנס, סיבה פאר באגרעניצונגען, דארפן פארשנעלערן א מעדקעיד געהער, א.א.װ. שפעטער װעט איר האבן א געלעגנהײט צו באשרײבן די סיבה פארװאס איר פארלאנגט א יושר'דיגע איבערזיכט.

צאל איבערגעבליבענע צײכנס פאר אײער באשרײבונג : 500
 
לײגט ארײן דעם נאמען פונעם מענטש װאס פילט אױס דעם בױגן
 
 
  איר מוזט אױסװעלן "מײן פארלאנג האט צו טאן מיט א מעלדונג" אדער "מײן פארלאנג האט נישט צו טאן מיט קײן מעלדונג" כדי צו גײן װײטער.
 
    
    איר קענט צולײגן נאך אישוס שפעטער.